Budka lęgowa dla ptaków "Gągoł II" typ D

Budka lęgowa dla ptaków "Gągoł II" typ D


Budka lęgowa dla ptaków "Gągoł II" typ D

CENA: 65,00 PLN *

szerokość 22 cm
głębokość 22 cm
wysokość 46 cm
grubość ściany: 2 cm
grubość ściany przedniej: 2 cm
wysokość otworu wlotowego 85 mm

waga: ca 6-7 kg

Materiał: sosna

Budka posiada otwieraną ścianę przednią, zamykaną na haczyk.

Zapytanie o budkę lęgową dla ptaków


Opcje do wyboru:
naturalnyopalanydrewnochronzielony
naturalnyopalanydrewnochrondrewnochron zielonyGaleria przedmiotu:


Wieszanie budki lęgowej w typie D:

Budki lęgowe w typie D powinny być wieszane na następujących wysokościach:
- dla dudka na wysokości od 1,5 do 5 metrów nad ziemią na terenie starych drzewostanów leśnych w pobliżu łąk, alei, łąk, pól, sadów.
- dla dzięcioła czarnego na wysokości minimum 8 metrów nad ziemią na terenie borów i lasów mieszanych z udziałem świerku i sosny, dużych parków miejskich i zadrzewień.
- dla dzięcioła zielonego na wysokości 3-4 metrów nad ziemią na terenie skrajów lasów liściastych i mieszanych, zadrzewień śródpolnych, dolin rzecznych.
- dla gągoła na wysokości od 3 do 15 metrów nad ziemią na terenie zadrzewień przy zbiornikach wodnych.
- dla gołębia siniaka na wysokości od 7 do 10 metrów nad ziemią na terenie lasów liściastych i mieszanych.
- dla kawki na wysokości minimum 7 metrów nad ziemią na terenie parków, obrzeży drzewostanów, na terenach zurbanizowanych.
- dla kraski na wysokości 5-7 metrów nad ziemią na terenie skrajów lasów, zadrzewień z domieszką sosny.
- dla sokoła pustułki na wysokości od 5 do 15 metrów nad ziemią na terenie zadrzewień śródpolnych z sosnami, skrajów lasów, na terenach zurbanizowanych.
- dla puszczyka zwyczajnego na wysokości od 7 do 12 metrów nad ziemią na terenie starych lasów, parków, ogrodów, cmentarzy, zadrzewień śródpolnych, w pobliżu łąk i pól.
- dla sowy włochatej, włochatki na wysokości od 5 do 7 metrów nad ziemią na terenie lasów iglastych (sosnowych, jodłowych lub świerkowych), lasów mieszanych z buczyną, w okolicach zbiorników wodnych.Powrót do budek lęgowych w typie D

* Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów transportu.
Wszystkie budki wysyłane są w całości (zmontowane). W oryginale budki nie posiadają logo na żadnej ze ścian.


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony