Karmniki dla ptaków - Dokarmianie ptaków zimą

Dokarmianie ptaków:

W okresie jesienno-zimowym dla ochrony ptaków stosuje się karmniki w celu zabezpieczenia ich przed śmiercią głodową. Dokarmianie ptaków powinno się rozpocząć w listopadzie i prowadzić do końca marca.

Z karmników korzystają następujące ptaki:
Wróbel domowy
wróbel domowy
Mazurek
mazurek
Sikora bogatka
sikora bogatka
Sikora modra, modraszka
modraszka
Kos
kos
Trznadel
trznadel
Rudzik, raszka
rudzik, raszka
Sikora czubatka
czubatka
Czyżyk, strzyżyk
czyż, czyżyk
Dzięcioł zielony
dzięcioł zielony
Dzięcioł duży
dzięcioł duży
Kowalik
kowalik
Sikora uboga
sikora uboga
Sikora czarnogłówka
sikora czarnogłówka
Gołąb miejski, skalny
gołąb miejski
Kwiczoł (Turdus pilaris)
kwiczoł
Dzwoniec (Carduelis chloris)
dzwoniec
zięba (Fringilla coelebs)
zięba
Zięba jer (Fringilla montifringilla)
zięba jer
Pokrzywnica (Prunella modularis)
pokrzywnica
Makolągwa (Carduelis cannabina)
makolągwa
Czeczotka (Carduelis flammea)
czeczotka


Najwięcej ptaków przy karmniku pojawia się w okresie zimy (od grudnia do lutego).

Ptaki powinno dokarmiać się specjalnie dla nich przygotowanymi karmami. W zależności od gatunku można samemu takie karmy dla nich przygotować. Oto wykaz pokarmów mile widzianych w karmniku:

Owoce: aronia, berberys, brzoza, buk, cis, czeremcha, czereśnia, czarny bez, dąb, głóg, grab, grusza, irga, jabłonie, jarząb, jarzębina, kalina, klon, ligustr, lipa, ognik, oliwnik, olsza, rokitnik, róża, szakłak, śnieguliczka, świdwa, trzemielina, tuja, wiąz, winobluszcz, żywotniki

Rośliny: bylica, łopian, mak, nawłoć, słonecznik, topinambur, szczawie, rdest, trawy o dużym kłosie i ziarnie, wiesołek, wrotycz

Nasiona: dynia, kasze, konopia, len, mak, oset, otręby, owies, płatki owsiane, proso, rzepak

Szczegółowe preferencje poszczególnych ptaków podane są w tabeli poniżej.

PtakPokarm
Bażantnasiona zbóż, drobne suche owoce; wysypywane przy miedzach na ziemi pod daszkiem
Czyż, Czyżyknasiona zbóż, drobne suche owoce; wysypywane w karmnikach
Dzięciołynasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; zawieszone w postaci zlepionej kulki na drucie o długości 40 cm lub wysypane do karmnika
Dzięcioł duży nasiona z szyszek sosnowych
Dzwoniec nasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; zawieszone w postaci zlepionej kulki na drucie o długości 40 cm lub wysypane do karmnika
Gilnasiona zbóż, drobne suche owoce; wysypywane w karmnikach
Grubodzióbnasiona zbóż, drobne suche owoce; wysypywane w karmnikach
Jemiołuszkadrobne owoce
Kaczka krzyżówkapoza chlebem, chętnie wyjadają żołędzie
Kopciuszek nasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; wysypane do karmnika
Kosdrobne owoce
Kowalik nasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; zawieszone w postaci zlepionej kulki na drucie o długości 40 cm lub wysypane do karmnika
Krętogłów nasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; wysypane do karmnika
Kuropatwanasiona zbóż, drobne suche owoce; wysypywane przy miedzach na ziemi pod daszkiem
Kwiczołdrobne owoce
Makolągwanasiona zbóż, drobne suche owoce; wysypywane w karmnikach
Mazurek nasiona zbóż, drobne suche owoce; wysypywane w karmnikach
Muchołówki nasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; wysypane do karmnika
Pełzacze nasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; wysypane do karmnika
Pleszka nasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; wysypane do karmnika
Pliszka nasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; wysypane do karmnika
Pokrzewkanasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; wysypane do karmnika
Rudzik, raszka nasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; wysypane do karmnika
Sójkajest wszystkożerna, ale chętnie gromadzi na zimę żołędzie i orzechy
Szczygiełnasiona zbóż, drobne suche owoce; wysypywane w karmnikach
Trznadel nasiona zbóż, drobne suche owoce; wysypywane przy miedzach na ziemi pod daszkiem
Wilganasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; wysypane do karmnika
Wróbel domowy nasiona zbóż, drobne suche owoce; wysypywane w karmnikach
Ziębanasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; wysypane do karmnika
Zięba jer nasiona zbóż, drobne suche owoce; wysypywane w karmnikach


Rola karmnika dla ptaków:

Podstawowym zadaniem karmnika dla ptaków jest ochrona pożywienia przed zamoknięciem oraz jego spadaniem na ziemię. Najlepsze są karmniki ze dwuspadowym dachem.

Bardzo ważne jest regularne czyszczenie karmnika z pozostałości jedzenia i ptasich odchodów.

Karmniki powinno się ustawiać w miejscach, gdzie rośnie dużo gęstych lub kolczastych krzewów, ale nie dużych iglaków.

Dokarmianie chlebem

Pomimo, że ptaków nie powinno dokarmiać chlebem, obecnie wiele gatunków ptaków wyspecjalizowało się w jego jedzeniu. Do grona tych ptaków można zaliczyć: bażanta, dzierlatka, gawron, gołąb miejski, grzywacza, różne kaczki, kawka, kos, kruka, kaczka krzyżówka, kuropatwa, łabędzia, łyska, kaczka mandarynka, mazurek, sierpówkę, skowronka, sójka, sroka, trznadla, wronę, wróbel domowy, czeczotkę, dzwońca, makolągwę, szczygła, śniegułkę, ziębę. Wadą chleba jest to, że jest on słonym produktem, do tego łatwo się psującym, zwłaszcza pod wpływem wody.

Niektóre gatunki ptaków - takie jak: paw, kaczka mandarynka, kaczka krzyżówka, łysek, gołąb miejski, wrona, sójka - bardzo chętnie - w mniejszym lub większym stopniu - pozwalają się karmić z ręki. Jednak wróble, mazurki, sroki w ogóle nie dają się oswoić i nie chcą jeść z ręki. Niezależnie od rodzaju oswojenia przy dokarmianiu, dla ptaków najgorsze są weekendy i święta, gdyż w te dni często wysypujemy im pokarm o późniejszej porze dnia niż w ciągu tygodnia, a ptasia fizjologia nakazuje im jeść zaraz po przebudzeniu.Autor: Bogna Buć-Pańkowska; data powstania: 3. luty 2010, 07:05:20


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony