Dzięcioł białoszyi:

Dzięcioł białoszyi (Dryocopos syriacus) (Dryocopos syriacus)

Długość ciała: ok. 23 cm.
Waga: ok. 80 g.
Długość życia:
Odgłos:
Opis: czoło żółtobiałe; na głowie czarna czapeczka u samicy, u samca z czerwoną przepaską; grzbiet i skrzydła czarne.

Dzięcioł białoszyi należy do rodziny dzięciołowatych.
Dzięcioł białoszyi zamieszkuje środkową i południową Europę, z wyjątkiem Włoch, Azję Mniejszą i Bliski Wschód. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Dzięcioł białoszyi zamieszkuje lasy liściaste, parki, ogrody, także w pobliżu siedzib ludzkich.

Dzięcioły białoszyje są gatunkiem osiadłym. Zimę spędzają w pobliżu swoich miejsc lęgowych.

Dzięcioły białoszyje żywią się owadami, zimą także nasionami.

Dzięcioły białoszyje objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO DZIĘCIOŁA:

Dzięcioł białoszyi samodzielnie wykuwa dziuplę w miękkim drzewie liściastym na niezbyt dużej wysokości. Samica składa 4-5 jaj, które są wysiadywane przez oboje rodziców. Lęg: kwiecień-maj.

Terenem lęgowym dzięcioła białoszyjnego w Polsce są: Podkarpacie, Małopolskie, Lubelskie, południowa część Podlasia oraz fragment Wielkopolski.

Ciekawostki:

"Dzięcioły podczas szukania larw żerujących pod korą potrafią uderzać w drzewo bez najmniejszego uszczerbku na mózgu z częstotliwością do 25 Hz i prędkością dochodzącą do 7 m/s. Aby zbadać, jak to możliwe, zespół inżynierów pracujących pod kierownictwem dr. Wu Chengwela na University of Technology w Dalian (Chiny) stworzył trójwymiarowy model ptaka. Okazało się, że niezwykłą wytrzymałość i odporność na wstrząsy zawdzięcza on budowie czaszki oraz dzioba, które działają jak dobrej klasy amortyzatory. Zaledwie 0,3 proc. energii wytwarzanej podczas uderzenia dociera do mózgu w postaci ciepła. To wyjaśnia, dlaczego dzięcioł podczas stukania robi przerwy - musi ostudzić rozpaloną głowę."6

Blog:

Dzięcioły


Bibliografia:

1. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
2. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
3. Wikipedia
4. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
5. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
6. Angorka nr 34 (24 VIII 2014), Dlaczego dzięcioła nie boli głowa, LO i Oz na podst. www.dailymail.co.uk


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony