Dzięcioł trójpalczasty:

Dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus) (Picoides tridactylus)

Długość ciała: ok. 23 cm.
Waga: 70 g.
Długość życia:
Odgłos: "kjok kjok", "gregregre"*5
Opis: trzy palce (dwa w przód, jeden w tył); nie ma w ogóle koloru czerwonego.

Dzięcioł trójpalczasty należy do rodziny dzięciołowatych.
Dzięcioł trójpalczasty zamieszkuje prawie całą Skandynawię, Alpy, Karpaty oraz umiarkowaną strefę Azji wraz z Japonią. W Polsce występuje na terenie całego kraju nielicznie. Zamieszkuje lasy iglaste z przewagą świerków i jodeł.

Dzięcioł trójpalczasty jest gatunkiem osiadłym.

Dzięcioły trójpalczaste żywią się owadami, zwłaszcza chrząszczami i ich larwami oraz poczwarkami, mrówkami. Zimą nasiona.

Dzięcioły trójpalczaste objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO DZIĘCIOŁA trójpalczastego:

Dzięcioł trójpalczasty samodzielnie wykuwa dziuplę w pniu świerka lub jodły, bardzo rzadko w olchach, na znacznej wysokości (6-10 metrów) o otworze wlotowym średnicy ok. 5 cm i głębokości ok. 30 cm. Samica dzięcioła trójpalczastego znosi od 4 do 5 białych błyszczących jaj, które oboje wysiadują przez dwa tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po 3 tygodniach, jednakże pozostając pod opieką rodziców przez kolejny miesiąc. Lęg: raz w roku, w połowie maja.

Terenem lęgowym dzięcioła trójpalczastego w Polsce są Karpaty i wschodnia część Podlasia, Puszcza Białowieska i Augustowska.

Ciekawostki:

"Dzięcioły podczas szukania larw żerujących pod korą potrafią uderzać w drzewo bez najmniejszego uszczerbku na mózgu z częstotliwością do 25 Hz i prędkością dochodzącą do 7 m/s. Aby zbadać, jak to możliwe, zespół inżynierów pracujących pod kierownictwem dr. Wu Chengwela na University of Technology w Dalian (Chiny) stworzył trójwymiarowy model ptaka. Okazało się, że niezwykłą wytrzymałość i odporność na wstrząsy zawdzięcza on budowie czaszki oraz dzioba, które działają jak dobrej klasy amortyzatory. Zaledwie 0,3 proc. energii wytwarzanej podczas uderzenia dociera do mózgu w postaci ciepła. To wyjaśnia, dlaczego dzięcioł podczas stukania robi przerwy - musi ostudzić rozpaloną głowę."9

Blog:

Dzięcioły


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Angorka nr 34 (24 VIII 2014), Dlaczego dzięcioła nie boli głowa, LO i Oz na podst. www.dailymail.co.uk


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony