Dzięcioł zielony:

Dzięcioł zielony (Picus viridis) (Picus viridis)

Długość ciała: ok. 32 cm.
Waga: 140-240 g.
Długość życia:
Odgłos: "juch juch juch"*5
Opis: grzbiet zielony; czarna plama przy oczach i na policzkach; na głowie czerwona czapka.

Dzięcioł zielony należy do rodziny dzięciołowatych.
Dzięcioł zielony zamieszkuje prawie całą Europę (poza północnymi krańcami i Irlandią) oraz zachodnią część Azji. Dzięcioł zielony występuje na terenie całej Polski, poza wysokimi partiami gór. Zamieszkuje skraje świetlistych lasów liściastych i mieszanych, zadrzewienia śródpolne w pobliżu dolin rzecznych.

Dzięcioł zielony jest ptakiem osiadłym.

Dzięcioły zielone żywią się mrówkami i ich larwami oraz larwami chrząszczy. Zimą zjada nasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; zawieszone w postaci zlepionej kulki na drucie o długości 40 cm lub wysypane do karmnika.

Dzięcioł zielony objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO DZIĘCIOŁA ZIELONEGO:

Skrzynka lęgowa dla dzięcioła zielonego Dzięcioł zielony gniazdo zakłada w dziupli wykutej samodzielnie w połowie wysokości pnia, głównie w wierzbie, topoli lub osice o otworze wlotowym średnicy ok. 7 cm, a głębokości ok. 45 cm. Dzięcioł zielony może korzystać z tej samej dziupli lęgowej przez kilka lat. Samica dzięcioła zielonego składa od 5 do 7 jaj, które wysiaduje przez ponad 2 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po ponad 2 tygodniach. Przez kolejny miesiąc, półtora są jeszcze pod opieką rodziców. Pary dzięciołów są monogamiczne. Lęg: koniec kwietnia lub początek maja.

Dzięcioł zielony korzysta także z budek lęgowych w typie D wieszanych na wysokości 3-4 metrów nad ziemią.

Terenem lęgowym dzięcioła zielonego w Polsce jest obszar całego kraju.


Ciekawostki:

"Dzięcioły podczas szukania larw żerujących pod korą potrafią uderzać w drzewo bez najmniejszego uszczerbku na mózgu z częstotliwością do 25 Hz i prędkością dochodzącą do 7 m/s. Aby zbadać, jak to możliwe, zespół inżynierów pracujących pod kierownictwem dr. Wu Chengwela na University of Technology w Dalian (Chiny) stworzył trójwymiarowy model ptaka. Okazało się, że niezwykłą wytrzymałość i odporność na wstrząsy zawdzięcza on budowie czaszki oraz dzioba, które działają jak dobrej klasy amortyzatory. Zaledwie 0,3 proc. energii wytwarzanej podczas uderzenia dociera do mózgu w postaci ciepła. To wyjaśnia, dlaczego dzięcioł podczas stukania robi przerwy - musi ostudzić rozpaloną głowę."9

Blog:

Dzięcioły


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Angorka nr 34 (24 VIII 2014), Dlaczego dzięcioła nie boli głowa, LO i Oz na podst. www.dailymail.co.uk


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony