Gągoł:

Gągoł (Bucephala clangula) (Bucephala clangula)

Długość ciała: 45-50 cm.
Waga: 800-1000 g.
Długość życia: 10-25 lat.
Odgłos:
Opis: czarno-białe upierzenie. Samce mają charakterystyczne złote zabarwienie tęczówek.

Gągoł należy do rodziny kaczkowatych.
Gągoł zamieszkuje północną i środkową Europę, północną Azję oraz Amerykę Północną. Na terenie Polski występuje prawie w całym kraju poza południową częścią Małopolski i Podkarpacia. Zamieszkuje zbiorniki wodne, wokół których rosną stare dziuplaste drzewa.

Gągoły są gatunkiem częściowo osiadłym. Zimę spędzają na wybrzeżach Bałtyku i u ujścia dużych rzek. Wędrówki odbywają w okresie marca-kwietnia i września-listopada.

Gągoły żywią się mięczakami, skorupiakami, owadami wodnymi, drobnymi rybami i płazami.

Gągoły objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO GĄGOŁA:

Skrzynka lęgowa dla gągoła Gągoł gniazdo zakłada w dziupli drzewa tuż nad wodą lub w jej niedalekim pobliżu. Najchętniej wybierają drzewa tuż nad wodą, aby młode mogły skakać prosto z niej do wody. Samica gągoła składa od 8 do 10 jaj, które wysiaduje przez miesiąc. Młode opuszczają gniazdo prawie zaraz po wykluciu i wyschnięciu. Młode gągoły lotność osiągają po 8-9 tygodniach. Lęg: koniec kwietnia.

Gągoły korzystają także z budek lęgowych w typie D wieszanych na wysokości 6-8 metrów nad ziemią, zlokalizowanych tuż nad wodą.

Terenem lęgowym gągoła jest obszar całej Polski poza południem Śląskiego i Lubelskiego, Małopolską i Podkarpaciem.


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony