Gołąb miejski, skalny:

Gołąb miejski, gołąb skalny (Columba livia) (Columba livia)

Gołąb miejski jest krzyżówką gołębi skalnych i gołębi hodowlanych, który żyje w sąsiedztwie człowieka.

Długość ciała: 31-36 cm.
Waga: 200-350 g.
Długość życia: około 3 lat.

Gołąb miejski należy do rodziny gołębiowatych.
Gołąb skalny zamieszkuje prawie całą Europę (poza północnymi krańcami), południową i środkową Azję oraz północną Afrykę. Od gołębia skalnego wyodrębniła się forma gołębia miejskiego (Columba livia urbana), która zamieszkuje wszystkie duże miasta Europy i świata. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje równiny, góry i wybrzeża morskie w pobliżu siedzib ludzkich, a także tereny zurbanizowane.

Gołębie miejskie są gatunkiem osiadłym. Zimą licznie i często widziane są przy karmnikach dla ptaków.

Gołębie żywią się nasionami i owocami, żołędziami, jagodami, drobnymi ślimakami, a także odpadkami na terenach miejskich, pieczywem.

Gołębie miejskie objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO Gołębia miejskiego:

Półka lęgowa dla gołębia Gołąb miejski (skalny) gniazdo zakłada na gałęziach, belkach pod dachami, zagłębieniach murów, latarniach i w różnego rodzaju miejscach naszych zurbanizowanych miast. Gniazdo wyściełane jest gałązkami. Samica gołębia miejskiego składa 2 jajka, które wysiaduje, na zmianę z samcem, przez ponad 2 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po około 5 tygodniach. Lęg: 2-3 razy w roku, choć bywa i do 5 lęgów.

Dla ułatwienia gołębiom założenia gniazda montuje się półki lęgowe.

Terenem lęgowym gołębia miejskiego jest obszar całego kraju.

galeria:

Para gołębiBibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony