Jaskółka dymówka:

Jaskółka dymówka (Hirundo rustica) (Hirundo rustica)

Długość ciała 17-23 cm.
Waga: 16-24 g.
Długość życia: 10-16 lat.
Odgłos: "wit wit, ciwit ciwit, widewidit"*5
Opis: grzbiet wraz z ogonem granatowy z połyskiem; na szyi brązowa plama.

Dymówka należy do rodziny jaskółkowatych.
Jaskółka dymówka zamieszkuje prawie całą Europę (poza północą), północną część Afryki, południowo-wschodnią część Azji oraz prawie całe obie Ameryki. W Polsce występuje bardzo licznie na terenie całego kraju. Dymówka zamieszkuje w pobliżu siedzib ludzkich, głównie związanych z terenami wiejskimi.

Jaskółki są gatunkiem wędrownym. Na zimię odlatują do Afryki (od wrzesnia do połowy października) i wracają pod koniec marca lub na początku kwietnia.

Dymówki żywią się drobnymi owadami schwytanymi w locie, do których głównie należą błonkówki, chrząszcze i muchowki (m.in. komary, gzy i muchy).

Jaskółki dymówki objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO JASKÓŁKI DYMÓWKI:

Półka lęgowa dla jaskółek Jaskółki przywiązują się do swoich miejsc lęgowych i często wykorzystują je przez wiele lat. Dymówki gniazdo zakładają wewnątrz budynków, w odróżnieniu od jaskółki oknówki. Jaskółki samodzielnie lepią gniazdo z gliny i blota w kształcie ćwierćkuli. W celu ułatwienia im lęgu, a także ochrony naszych zabudowań przed zabrudzeniami, montuje się półki lęgowe na wysokości 2-5 metrów nad ziemią.

Jaskółka składa od 3-6 jaj, które wysiaduje przez 13-16 dni. Po około 21 dniach pisklęta opuszczają gniazdo. Młode jaskółki po opuszczeniu gniazda kręcą się w jego okolicy.

Jaskółki przeprowadzają od 1 do 3 lęgów w ciągu roku, w okresie od maja do lipca.

Terenem lęgowym dymówki jest obszar całego kraju.

Blog:

Linie telefoniczne przeciążone przez jaskółki, koniec sierpnia

galeria:

Jaskółka dymówka (Hirundo rustica) Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony