Jaskółka oknówka:

Jaskółka oknówka (Delichon urbica) (Delichon urbicum)

Długość ciała ok. 15 cm.
Waga: 15-22 g.
Długość życia: 10-14 lat.
Odgłos: "tsr, sir"*5
Opis: grzbiet czarny, brzuch do samego kupra biały.

Oknówka należy do rodziny jaskółkowatych.
Jaskółka oknówka zamieszkuje całą Europę, umiarkowaną strefę Azji aż do Pacyfiku, południową i częściowo środkową część Afryki oraz Półwysep Koreański. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje w pobliżu osiedli ludzkich, głównie wsie i skraje miast. Jaskółki dymówki są gatunkiem wędrownym. Odlatują na zimę do Afryki od połowy września do końca października, z której wracają na początku kwietnia.

Dymówki żywią się drobnymi owadami schwytanymi w locie, m.in. meszki, komary, muchy.

Jaskółki oknówki objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO JASKÓŁKI OKNÓWKI:

Skrzynka lęgowa dla jaskółek Jaskółka oknówka gniazdo zakłada na zewnętrznych ścianach budynków (w odróżnieniu od jaskółki dymówki), ulepiona z błota w kształcie kuli z wejściem z boku. Może być kilka gniazd obok siebie. Samica jaskółka znosi od 3 do 5 jaj, które wysiadują oboje partnerzy na zmianę przez około 2 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po 3-4 tygodniach. Lęg: 1-2 razy w roku; od maja do początku lipca.

W celu ułatwienia im lęgu montuje się półki lęgowe na wysokości 2-4 metrów nad ziemią, które także zabezpieczają ściany i okna przed zanieczyszczeniami.

Terenem lęgowym jaskółki oknówki jest teren całego kraju.

Blog:

Linie telefoniczne przeciążone przez jaskółki, koniec sierpnia

galeria:

Jaskółki na drutach telefonicznych Jaskółki na kablach telefonicznych
Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony