Kukułka (Cuculus canorus)

Kukułka (gżegżółka, zazula):

Kukułka (Cuculus canorus) (Cuculus canorus)

Długość ciała: ok. 35 cm.
Waga: ok. 100-120 g.
Długość życia: 15 lat.
Odgłos: "kuku kuku" (samiec), "bribribribri" (samica)3
Opis: grzbiet łupkowoszary, czasami rudy u samic; nogi i dziób małe; brzuch biały w ciemne paski.

Kukułka należy do rodziny kukułkowatych.
Kukułki zamieszkują strefę umiarkowaną od zachodniej Europy i północnej Afryki przez Azję po Japonię. Zimę spędzają w południowej i środkowej Afryce, a także w Azji Południowej. W Polsce kukułki występują na terenie całego kraju w różnym stopniu. Zamieszkują lasy (iglaste, liściaste i mieszane), parki, ogrody, aleje, zadrzewienia, na terenach rolniczych, a także w pobliżu zbiorników wodnych otoczonych trzcinami. Kukułki są płochliwymi ptakami, kryjącymi się w koronach drzew, stąd częściej je słychać niż widać; mimo to zamieszkują także na terenach zurbanizowanych.

Kukułki są gatunkiem wędrownym. Przylatują do nas w kwietniu, a na zimę odlatują od końca lipca do początku października.

Kukułki żywią się większymi owadami, zwłaszcza owłosionymi gąsienicami; chrząszcze.

Kukułki objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO kukułki:

Kukułki nie tworzą własnych gniazd. Znoszone przez samicę jaja są podrzucane do gniazd innych ptaków owadożernych m.in.: pliszka siwa, świergotek drzewny, piegża, jarzębatka, świergotek, gąsiorek, pleszka, kopciuszek, rokitka, łozówka, pokrzewka, mysikrólik. W ciągu całego sezonu lęgowego samica może znieść do 20 jaj, które składa na ziemi, a potem podrzuca niesione w dziobie jajo do gniazda. Samica podrzucając swojej jajo zjada lub wyrzuca jajo gospodarzy, tak aby na pozór nie było widać, że coś w gnieździe się zmieniło.

Jajo kukułki wysiadywane jest 11-13 dni - krócej niż jaja gospodarzy. Młode pisklę kukułki wyrzuca "prawdziwe" pisklęta przybranych rodziców, dzięki czemu jego przybrani rodzice przynoszą dla niego więcej jedzenia. Bywa także, że to jajko kukułki zostanie z gniazda wyrzucone lub całe gniazdo zostanie porzucone przez przybranych rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po niecałych 3 tygodniach.

Lęg: od maja do początku lipca.

Kukułki podrzucają jaja do gniazd w dziupli, które mają bardzo duży otwór, czyli taki, w którym mogłaby przycupnąć, aby móc włożyć jajko. W przypadku dziupli, do których jest w stanie zajrzeć nie stwierdzono podrzucenia jaj przez kukułkę 2.

Ciekawostki:

"Obecność pisklęcia kukułki w obcym gnieździe może być pożyteczna. Dotyczy to "domu" wron czarnych. Przebywająca tam mała kukułka zwiększa przeżycie wrony o 40 procent. Kukułka broni się, wydzielając smrodliwą wydzielinę. Tego nie potrafi wrona. Być może świadomie matki tych ptaków tolerują kukające stworzenia."4

"Gżegżółka to zazula, czyli kukułka. Samca można usłyszeć w maju. W czasie lęgowym wydaje charakterystyczne "kukuku". To pieśń godowa. Gdy kukułka jest zdenerwowana, okrzyk przechodzi w podobny do śmiechu "hahhahhah". Taki dźwięk wydaje głównie samica tego ptaka."5

Bibliografia:

1. Wikipedia
2. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
3. J. Sokołowski, Ptaki Polski, WSiP Warszawa, 1978
4. Angorka nr 25 (22 VI 2014), Tajemnice zwierząt
5. Angorka nr 24 (15 VI 2014), Tajemnice zwierząt


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony