Mazurek, wróbel mazurek:

Mazurek, wróbel mazurek (Passer montanus) (Passer montanus)

Długość ciała: 10-12 cm.
Waga: 22-25 g.
Długość życia: 13 lat.
Odgłos:
Opis: głowa czekoladowa; na policzku czarna plama; na skrzydle dwie białe pręgi.

Mazurki należą do rodziny wróbli.
Wróble mazurki zamieszkują prawie całą Europę i Azję, poza jej północnymi krańcami, Ameryka Północna, Australia. Na terenie Polski występuje na terenie całego kraju poza terenami górskimi. Zamieszkuje na skrajach lasów i ogrodów, w sąsiedztwie pól uprawnych.

Mazurki są gatunkiem osiadłym. Na Wybrzeżu mazurki odbywają regularne przeloty na przełomie marca i kwietnia oraz września i października. W sierpniu i wrześniu tworzą liczne stada, koczując w poszukiwaniu pokarmu. Zimą mazurki można spotkać przy karmnikach dla ptaków, gdzie wyjada nasiona zbóż, drobne suche owoce.

Mazurki żywią się owadami i ich larwami; zimą nasionami bylic, traw, rdestu ptasiego, dzikiego prosa, zbóż.

Mazurki objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO Wróbla MAZURKA:

Budka, skrzynka lęgowa dla wróbli Mazurek gniazdo zakłada w dziupli, szczelinach skał i murów. Gniazdo wysłane jest piórami. Samica mazurka składa od 4 do 6 jaj, które wysiaduje przez 2 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po ponad 2 tygodniach. Lęg: 2 razy w roku; od kwietnia do czerwca.

Wróbel mazurek korzysta także ze skrzynek lęgowych wieszanych na wysokości 2-3 metrów nad ziemią. Odległość między budkami powinna wynosić 20-30 metrów.

Terenem lęgowym mazurka jest obszar całego kraju poza partiami gór.

Blog:

Wróble połączyły siły


GALERIA:

Wróbel mazurek (Passer montanus) Mazurek (Passer montanus)Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony