Modraszka, Sikora modra:

Modraszka, Sikora modra (Parus caeruleus) (Parus caeruleus)

Długość ciała: ok. 11-13 cm.
Waga: 11-14 g.
Długość życia: ok. 2 lat.
Odgłos: "cicicij-jurr", "sit, tgi tgi, cicide cerr ceretet"*5
Opis: niebieska czapka na głowie; brzuch żółty.

Modraszka należy do rodziny sikor.
Sikora modra zamieszkuje prawie całą Europę poza północnymi krańcami Półwyspu Skandynawskiego, aż do Uralu, a także Azję Mniejszą. W Polsce występuje licznie na terenie całego kraju. Zamieszkuje lasy liściaste, mieszane, zadrzewienia, parki, ogrody, także w pobliżu siedzib ludzkich. Unika lasów iglastych.

Sikorki modre są gatunkiem osiadłym. Zimą chętnie odwiedzają karmniki dla ptaków.

Sikora modra objęta jest ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO Modraszki:

Budki i skrzynki lęgowe dla sikorki Modraszka gniazdo zakłada w dziupli lub w budkach lęgowych o otworze mniejszym niż 3 cm. Gniazdo wyściełane jest mchem, liśćmi, wełną, włosami, piórami, sierścią. Samica sikory modraszki składa do 12 jaj, które wysiaduje przez 2 tygodnie od złożenia ostatniego jajka. Młode opuszczają gniazdo po prawie 3 tygodniach. Sikory modre tworzą pary na całe życie. Lęg: 1-2 razy w roku; połowa kwietnia i czerwiec.

Budki lęgowe dla modraszki powinny być wieszane na wysokości od 1,2 do 4,5 metrów nad ziemią. Odległość między budkami powinna wynosić minimum 20-30 metrów.

Terenem lęgowym modraszki jest obszar całego kraju.

Bardzo ważnej jest czyszczenie budek lęgowych zajmowanych przez sikorki jesienią, gdyż ich gniazda są siedliskiem ogromnej ilości pasożytów. Dzięki czemu usuwamy naniesiony przez nie materiał gniazdowy wraz z pasożytami. Dobrze jest także sparzyć budkę przed ponownym jej powieszeniem. Mroźna zima także zabija pasożyty w budce, pod warunkiem, że materiał gniazdowy zostanie usunięty. Z powodu pasożytów budki lęgowe dla sikorek powinny nie posiadać szczelnego dna, gdyż dzięki temu pasożyty są bez ingerencji człowieka usuwane z budki lęgowej.

Blog:

Młode modraszki wyleciały już z gniazda
Lęgi sikorek w pełni
Sikora modra
Kilka obserwacji wiosennych cz. 1
Sikora modraszka szykująca się do lęgu
Sikorki wyleciały z gniazd
Modraszka w budce lęgowej
Historia pewnej pleszki

GALERIA:

Sikora modraszka, sikorka modra (Parus caeruleus) Sikora modraszka, sikorka modra (Parus caeruleus)
Sikora modraszka, sikorka modra (Parus caeruleus) Gniazdo sikorki modraszki w budce lęgowej (po lęgu)
Podlot modraszki w budce lęgowej Modraszka w budce lęgowej
Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony