Mroczek pozłocisty:

Mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii) (Eptesicus nilssonii)

Długość ciała: ok. 4-5 cm.
Waga: 8-13 gram.
Długość życia: 6-15 lat.
Opis: futro ciemnobrązowe, jaśniejsze na końcach; krótkie czarne uszy.

Mroczek pozłocisty należy do rodziny mroczkowatych. Zamieszkuje umiarkowaną część Europy Zachodniej, Europę Środkową i Skandynawię, Azję Środkową i południową część Azji Północnej, a także wybrzeże Bliskiego Wschodu i część Japonii. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje głównie tereny leśne i górzyste, także z terenami zurbanizowanymi obok lasów i gór.

Mroczek pozłocisty jest gatunkiem osiadłym. Zimuje w podziemnych budowlach, jaskiniach. Ze snu zimowego budzi się w marcu-kwietniu, a zapada w sen w październiku.

Mroczki pozłociste żywią się owadami, głównie muchówkami. Poluje o zmierzchu i w nocy.

Mroczek pozłocisty jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Rozmnażanie nietoperzy:

Latem chętnie korzysta ze schronów w budynkach, rzadko z budek lęgowych czy dziupli. Tworzy niezbyt liczne kolonie rozrodcze po 20 do 60 samic. Młode rodzą się od połowy czerwca, które stają się niezależne po 5-6 tygodniach.

Terenem lęgowym mroczka pozłocistego są: Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Suwalskie, Podlasie, Lubelszczyzna, Karpaty i Sudety.

Budki DLA NIETOPERZY:

Budka dla nietoperzy
Budka dla nietoperzy
typ Stratmann
Podtynkowa skrzynka dla nietoperzy
Podtynkowa skrzynka
dla nietoperzyBibliografia:

1. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
2. Wikipedia
3. www.nietoperze.pl
© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony