Nocek Bechsteina:

Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) (Myotis bechsteinii)

Długość ciała: ok. 5 cm.
Waga: 8-11 gram.
Długość życia: ok. 20 lat.
Opis: futro szarobrunatne od góry, jasne na brzuchu; długie uszy.

Nocek Bechsteina należy do rodziny mroczkowatych. Zamieszkuje prawie całą Europę, poza znaczną częścią Włoch, Hiszpanii i Portugalii, Wielkiej Brytanii, krajami beneluksu, Danii i północnych Niemiec, północną częścią Polski, Skandynawią poza południowym krańcem, Ukariną, Białorusią, Estonią, Łotwą i Litwą. W Polsce występuje w południowej i środkowej części kraju. Zamieszkuje gęste lasy liściaste i mieszane.

Nocki Bechsteina żywią się owadami i pajęczakami.

Nocek Bechsteina na zimę zapada w stan hibernacji. Zajmuje wtedy jaskinie, bunkry, podziemne fortyfikacje, kopalnie, piwnice, lecz także kryjówki naziemne np. w otworach drzew.

Nocek Bechsteina podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Jest umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Rozmnażanie nietoperzy:

Latem najchętniej korzysta z dziupli, a także z budek lęgowych dla nietoperzy czy też budek dla ptaków, zawieszonych bezpośrednio na drzewach. Nie spotyka się go w budkach lęgowych powieszonych na lub w domach sąsiadujących z lasem. Samica rodzi jedno młode w czerwcu-lipcu.Budki DLA NIETOPERZY:

Budka dla nietoperzy
Budka dla nietoperzy
typ Stratmann
Budka dla nietoperza
Budka dla nietoperza
typ angielskiBibliografia:

1. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
2. Wikipedia
3. www.nietoperze.pl
© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony