Nocek wąsatek, Nocek wąsaty:

Nocek wąsaty, nocek wąsatek (Myotis mystacinus) (Myotis mystacinus)

Długość ciała: 3,5-5 cm.
Waga: 3-7 gram.
Długość życia: ok. 25 lat.
Opis: futro kasztanowe lub czarne z jasnymi końcówkami, na brzuchu jaśniejsze; uszy i skrzydła czarne.

Nocek wąsaty należy do rodziny mroczkowatych. Zamieszkuje prawie całą Europę poza północnymi i południowymi jej krańcami, a także północne wybrzeża Turcji. W Polsce występuje na terenie całego kraju, jednak najczęściej w górach, także w pobliżu terenów zurbanizowanych.

Nocek wąsatek zimę spędza w jaskiniach, kopalniach, opuszczonych podziemnych budowlach. Stan hibernacji trwa od października do marca lub kwietnia.

Nocki wąsate żywią się owadami, głównie muchówkami, schwytanymi w locie. Polowanie zaczyna jeszcze jak jest widno. Lata na wysokości od 1,5 do 6 metrów nad ziemią.

Nocek wąsatek podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

Rozmnażanie nocka:

Gody nocka są w styczniu. Latem chętnie zasiedla budynki, a także budki lęgowe. Samice tworzą niezbyt liczne kolonie, natomiast samce żyją wtedy samotnie. Samica rodzi jedno młode w czerwcu.

BUDKI DLA NIETOPERZY:

Budka dla nietoperza
Budka dla nietoperza
typ angielski
Budka dla nietoperzy
Budka dla nietoperzy
typ StratmannBibliografia:

1. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
2. Wikipedia
© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony