Ochrona ptaków:

Dopiero pod koniec XIX wieku w Europie objęto niektóre gatunki ptaków ochroną. Z początku były to głównie ptaki łowne, jednak niedługo potem ochrona objęła także pozostałe ptaki. W 1902 roku w Paryżu większość państw europejskich przystąpiła do konwencji dotyczącej "Ochrony gatunków pożytecznych dla rolnictwa". Od 1956 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie ministra leśnictwa dotyczące tzw. "Gatunkowej Ochrony Zwierząt", które objęło niemal wszystkie ptaki za wyjątkiem ptaków objętych "Ustawą Łowiecką". Jednak od 1975 roku i nad tymi ptakami roztoczono zupełną ochronę.

Obecnie obowiązującą w Polsce podstawą prawną ochrony przyrody jest "Ustawa o ochronie przyrody" z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. nr 92, poz. 880). Ochronę przyrody nadzoruje w imieniu Ministra Środowiska jeden z wiceministrów pełniących funkcję Głównego Konserwatora Przyrody, zaś w województwach - Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody.

Wyróżnia się gatunki objęte ścisłą ochroną gatunkową oraz gatunki objęte ochroną częściową. Ścisła ochrona gatunkowa dotyczy całego cyklu życia danego gatunku. Natomiast ochrona częściowa dotyczy pewnego etapu życia danego gatunku. Ochroną częściową objęte są wszystkie gatunki ptaków w okresie od 1 kwietnia do 1 sierpnia, gdyż jest to dla nich okres lęgowy.

Do ptaków chronionych nie wolno strzelać; nie wolno ich zabijać, chwytać na lep, w sidła lub w potrzaski. Ptaków chronionych nie wolno więzić w klatkach, sprzedawać i kupować, niszczyć ich gniazd, wybierać jaj lub piskląt.


Każdy z nas może pomóc ptakom poprzez wieszanie dla nich budek lęgowych.
© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony