Pełzacz ogrodowy:

Pełzacz ogrodowy (Certhia crachydactyla) (Certhia brachydactyla)

Długość ciała: ok. 12 cm.
Waga: 8-18 g.
Długość życia:
Odgłos: "sit tjut tjut"
Opis: upierzenie brązowe z mniejszą ilością białych plamek niż u pełzacza leśnego. Samice i samce wyglądają tak samo.

Pełzacz ogrodowy należy do rodziny pełzaczy.
Pełzacz ogrodowy zamieszkuje prawie całą Europę poza Wielką Brytanią, Skandynawią i Europą Wschodnią, a także północne skraje Afryki. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje obrzeża lasów, zadrzewienia śródpolne, a także parki miejskie i ogrody. Preferuje prześwietlone lasy ze starodrzwiem.

Pełzacze ogrodowe są gatunkiem osiadłym.

Pełzacz ogrodowy żywi się owadami i ich larwami, pająkami.

Pełzacze ogrodowe objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO PEŁZACZA OGRODOWEGO:

Pełzacz ogrodowy gniazdo zakłada na drzewie w szparach i załomach pękniętej kory, zwłaszcza akacji. Gniazdo złożone jest z pierza i sierści. Samica pełzacza ogrodowego składa od 6 do 12 jaj, które wysiaduje przez mniej więcej 2 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po około 3 tygodniach. Lęg: kwiecień-maj.

Pełzacz ogrodowy korzysta także z specjalnych budek lęgowych dla pełzaczy wieszanych na wysokości od 0,5 do 3 metrów nad ziemią. Odległość między budkami powinna wynosić minimum 100-150 metrów, ze względu na ich rozległe terytoria.

Terenem lęgowym pełzacza ogrodowego jest prawie cała Polska poza wysokimi partiami gór i prawie całym terenem Warmii i Mazur oraz Podlasiem.

GALERIA:

Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla)Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Forum Przyrodniczne "Bocian"


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony