Płomykówka, Sowa płomykówka (Tyto alba)

Płomykówka, Sowa płomykówka:

Płomykówka, sowa płomykówka (Tyto alba) (Tyto alba)

Długość ciała: ok. 35 cm.
Waga: 250-350 g.
Długość życia: od 1 roku do 30 lat.
Odgłos: "chrrr, chrju"*5
Opis: wielkości gołębia; układ piór na twarzy w kształcie serca; upierzenie z rysunkiem kropel. Sowa ta lata późno w nocy.

Płomykówka należy do rodziny płomykówkowatych.
Sowa płomykówka zamieszkuje prawie całą Europę (poza Skandynawią), Bliski Wschód, prawie całą Afrykę, Półwysep Indyjski, Azję Południowo-Wschodnią, Australię, prawie całą Amerykę Północną (poza Kanadą i Alaską) oraz całą Amerykę Południową. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje w pobliżu łąk, pastwisk, terenów rolnych i zalewowych, nawet graniczących z osiedlami ludzkimi. Zwłaszcza uwielbia wieże kościelne, ruiny, strychy.

Sowy płomykówki są gatunkiem osiadłym.

Płomykówki żywią się przede wszystkim drobnymi gryzoniami takimi jak: norniki, myszy, ryjówki, a także małymi ptakami, nietoperzami czy ćmami. Populacja tych sów zależy od drobnych gryzoni występujących na danym terenie.

Sowy płomykówki objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO SOWY PŁOMYKÓWKI:

Budka lęgowa dla płomykówki Sowa płomykówka gniazdo zakłada w wieży, na strychach budynków, w stodołach czy otworach wentylacyjnych. Gniazdo nie jest niczym wysłane; czasami wypluwkami. Samica płomykówki składa od 3 do 7 jaj, które wysiaduje około miesiąca. Młode opuszczają gniazdo po 8-10 tygodniach, ale przez kolejne kilka tygodni zostają jeszcze pod opieką rodziców. Lęg: zazwyczaj 1 raz w roku; marzec-kwiecień; przy latach "mysich" (co 5-7 lat) drugi lęg w sierpniu do października.

Płomykówki korzystają także z budek lęgowych wieszanej na drzewie na wysokości od 4,5 do 8 metrów nad ziemią lub montowanych wewnątrz budynków. Minimalna odległość między budkami wynosi 1 km.

Terenem lęgowym płomykówki jest obszar całego kraju poza terenami górskimi.

Ciekawostki:

"Ptaki drapieżne mają tak duże gałki oczne, że ledwie poruszają się w oczodołach. Dlatego żeby coś zobaczyć, muszą kręcić głową."9


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Angorka nr 14 (6 IV 2014), Tajemnice zwierząt


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony