Sowa pójdĽka (Athene noctua)

Sowa pójdĽka:

Sowa pójdĽka (Athene noctua) (Athene noctua)

Długo¶ć ciała: ok. 23-25 cm.
Waga: 160-200 g.
Długo¶ć życia:
Odgłos: "kif, kiwif, kuwit, kef, guuk"*5
Opis: duże żółte oczy

PójdĽka należy do rodziny puszczykowatych.
Sowa pójdĽka zamieszkuje prawie cał± Europę, poza Skandynawi±, Wschodni± Azję, Daleki Wschód oraz czę¶ć Bliskiego Wschodu i północn± Afrykę. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje tereny w pobliżu osiedli ludzkich, zadrzewienia ¶ródpolne, sady, parki i aleje.

PójdĽki s± gatunkiem osiadłym.

Sowy pójdĽki żywi± się owadami tj. dżdżownice, chrz±szcze, ćmy, szarańczaki; niewielkimi gryzoniami i płazami; zim± - także ptakami.

Sowy pójdĽki objęte s± ¶cisł± ochron± gatunkow±.

GNIAZDO PÓJD¬KI:

Budka lęgowa dla pójdĽki PójdĽka gniazdo zakłada w szczelinach, załomach, otworach murów, na strychach, w stodołach, w dziuplach drzew. Samica sowy pójdĽki składa od 3 do 6 jaj, które wysiaduje przez miesi±c. Młode opuszczaj± gniazdo po 5 tygodniach, jednak jeszcze przez miesi±c s± pod opiek± rodziców. Pary wykorzystuj± to samo gniazdo przez wiele lat; s± monogamiczne. Lęg: kwiecień do końca maja.

Pójdżka korzysta także ze specjalnych budek lęgowych wieszanych na wysoko¶ci powyżej 6 metrów. Budka powinna być wieszana w pozycji poziomej, np. wzdłuż gałęzi czy na ¶cianie. Odległo¶ć między budkami powinna wynosić od 1000-3000 metrów.

Terenem lęgowym pójdĽki jest obszar całego kraju.

Ciekawostki:

"Ptaki drapieżne maj± tak duże gałki oczne, że ledwie poruszaj± się w oczodołach. Dlatego żeby co¶ zobaczyć, musz± kręcić głow±."10


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla pocz±tkuj±cych obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. www.pwg.otop.org.pl
10. Angorka nr 14 (6 IV 2014), Tajemnice zwierz±t


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony