Sokół pustułka:

Pustułka (Falco tinnunculus) (Falco tinnunculus)

Długość ciała: 32-35 cm.
Waga: 170-260 g.
Długość życia: do 15 lat.
Odgłos: "kliklikli, gigik"*5
Opis: długi ogon na końcu czarny z jasną obwódką; grzbiet rdzawobrązowy nakrapiany.

Pustułka należy do rodziny sokołowatych.
Sokół pustułka zamieszkuje całą Europę do Uralu, północną część Afryki i Azję Mniejszą. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje zadrzewienia śródpolne z sosnami, obrzeża lasów, a także tereny zurbanizowane z wysokimi budynkami.

Pustułki są gatunkiem częściowo osiadłym. W Polsce zimują zwłaszcza w miastach i w zachodniej części kraju. Sokoły pustułki ze środkowej i wschodniej części kraju odlatują do Europy Zachodniej od sierpnia do listopada i wracają w marcu-kwietniu.

Sokóły pustułki żywią się owadami, myszami, nornicami, a także ptakami, zwłaszcza wróblami.

Sokoły pustułki są objęte ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO PUSTUŁKI:

Budka, skrzynka lęgowa dla pustułki Pustułka gniazdo zakłada w górnych partiach wysokich sosen wykorzystując gniazda wron lub gołębia grzywacza, w załomach murów, na wieżach kościelnych. W miastach pary wykorzystują to samo gniazdo przez kilka lat. Gniazdo nie jest niczym wyściełane. Samica pustułki składa około 5 jaj, które wysiaduje przez około miesiąca od złożenia ostatniego jajka. Młode opuszczają gniazdo po 4-5 tygodniach. Rodzice karmią młode jeszcze kolejne kilka tygodni. Lęg: połowa maja.

Sokoły pustułki korzystają z półotwartych budek lęgowych wieszanej na wysokości 6-14 metrów nad ziemią, głównie na słupach lub drzewach bez gałęzi od korzenia. Na dno budki powinno wysypać się 3-4 cm drobnych kamieni lub ewentualnie trociń, gdyż pustułka sama nie nanosi do gniazda materiału lęgowego. Odległość między budkami powinna wynosić 100-300 metrów.

W miastach nie zawsze udaje się rodzicom wracać z młodymi do gniazda, więc młode są pozostawiane na jakiś czas na gzymsach dachów lub w innych miejscah, jednak nadal rodzice się nimi zajmują. W związku z tym nie należy takich podlotów ruszać, czy ich "ratować".

Terenem lęgowym pustułki jest obszar całego kraju.

Ciekawostki:

"Ptaki drapieżne mają tak duże gałki oczne, że ledwie poruszają się w oczodołach. Dlatego żeby coś zobaczyć, muszą kręcić głową."10


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Forum Przyrodnicze "Bocian"
10. Angorka nr 14 (6 IV 2014), Tajemnice zwierząt


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony