Puszczyk uralski, Sowa uralska:

Puszczyk uralski (Strix uralensis) (Strix uralensis)

Długość ciała: 50-60 cm.
Waga: 500-900 g.
Długość życia: 20-25 lat.
Odgłos: "hau hau hau, kewek hump"*5
Opis: małe brązowe oczy

Puszczyk uralski należy do rodziny puszczykowatych.
Puszczyk uralski zamieszkuje północną Szwecję, Finlandię, Estonię, Łotwę, północny kraniec Białorusi, miejscami na Litwie, w Polsce, na Ukrainie, w Rumunii, w Chorwacji, na pograniczu Czech, Niemiec i Austrii, oraz cały pas tajgi do Pacyfiku, wschodnie wybrzeże Azji i Japonię. W Polsce występuje niezbyt licznie na terenie całego kraju. Zamieszkuje prześwietlone starodrzewia - buczyny, dąbrowy, grądy i bory mieszane z sosną.

Puszczyki uralskie są gatunkiem osiadłym. Na swoim terenie pozostają przez cały rok.

Puszczyki uralskie żywią się leśnymi gryzoniami takimi jak: norniki, karczowniki, ryjówki; drobnymi ptakami, mniejszymi sowami, płazami, a także chrząszczami.

Puszczyki uralskie objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO PUSZCZYKA URALSKIEGO:

Budka, skrzynka lęgowa dla puszczyka Puszczyk uralski gniazdo zakłada w szczelinach, otworach murów, a także w dziuplach, także otwartych od góry, w złamanych pniach drzew. Samica puszczyka uralskiego składa od 2 do 4 jaj, które wysiaduje przez miesiąc. Młode opuszczają gniazdo po 5-6 tygodniach. Jednak pod opieką rodziców pozostają jeszcze przez kolejne 3 miesiące. Pary puszczyków łączą się na całe życie. Lęg: od lutego do końca czerwca.

Puszczyki uralskie chętnie zajmuje budki lęgowe, wieszane na wysokości od 5 do 10 metrów nad ziemią.

Terenem lęgowym puszczyka uralskiego są: prawie całe Podkarpacie i Małopolskie, Puszcza Świętokrzyska, Płaskowyż Suchedniowski, Przedborski Park Krajobrazowy, Wzgórza Opoczyńskie, Puszcza Białowieska, Puszcza Romincka, Suwalski Park Krajobrazowy.

Ciekawostki:

"Ptaki drapieżne mają tak duże gałki oczne, że ledwie poruszają się w oczodołach. Dlatego żeby coś zobaczyć, muszą kręcić głową."9


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Angorka nr 14 (6 IV 2014), Tajemnice zwierząt


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony