Przyrodnicze, leśne ścieżki edukacyjne, ścieżka edukacyjna

Leśne ścieżki edukacyjne:


Ścieżka edukacyjna nr 1 - CENA: 446,00 PLN loco Police


Budka lęgowa dla sikorek
typ A1
Budka lęgowa dla sikorek
typ A
Budka legowa dla pleszki
typ B
Budka legowa
dla szpaków typ B
Budka lęgowa "Serce" typ A1 Budka lęgowa dla ptaków "Serce" w typie A Budka lęgowa dla ptaków typ B "Kowalik" Budka lęgowa dla szpaków typ B
Budka lęgowa dla gągoła
typ D
Budka lęgowa
dla puszczyka typ E
Budka lęgowa
dla kopciuszka typ P
Budka lęgowa dla kosa
Budka lęgowa dla ptaków "Gągoł II" typ D Budka lęgowa dla ptaków "Puszczyk mały" Półotwarta budka lęgowa dla ptaków "Kopciuszek" Półotwarta budka lęgowa dla kosa
Budka lęgowa dla pełzacza
Budka lęgowa dla jerzyka
Budka lęgowa dla pełzacza Budka dla jerzyków


Ścieżka edukacyjna nr 2 - cena: 444,00 PLN loco police


Budka lęgowa dla sikorek
typ A1
Budka lęgowa dla sikorek
typ A
Budka dla popielicy,
koszatki, żołędnicy
Budka legowa
dla szpaków typ B
Budka lęgowa "Serce" typ A1 Budka lęgowa dla ptaków "Serce" w typie A Budka dla popielicy Budka lęgowa dla szpaków typ B
Budka lęgowa dla gągoła
typ D
Budka lęgowa
dla puszczyka typ E
Budka lęgowa
dla kopciuszka typ P
Budka dla wiewiórki
Budka lęgowa dla ptaków "Gągoł II" typ D Budka lęgowa dla ptaków "Puszczyk mały" Półotwarta budka lęgowa dla ptaków "Kopciuszek" Budka dla wiewiórek
Budka lęgowa dla jerzyka
Skrzynka dla nietoperzy
typ Stratmann
Budka dla jerzyków Budka dla nietoperzy typu Stratmann


Ścieżka edukacyjna nr 3 - cena: 498,00 PLN loco police


Budka lęgowa dla sikorek
typ A1
Budka lęgowa dla sikorek
typ A
Budka dla popielicy,
koszatki, żołędnicy
Budka legowa
dla szpaków typ B
Budka lęgowa "Serce" typ A1 Budka lęgowa dla ptaków "Serce" w typie A Budka dla popielicy Budka lęgowa dla szpaków typ B
Budka lęgowa dla gągoła
typ D
Budka lęgowa
dla puszczyka typ E
Budka lęgowa
dla kopciuszka typ P
Budka dla wiewiórki
Budka lęgowa dla ptaków "Gągoł II" typ D Budka lęgowa dla ptaków "Puszczyk mały" Półotwarta budka lęgowa dla ptaków "Kopciuszek" Budka dla wiewiórek
Budka lęgowa dla pełzacza
Budka lęgowa dla jerzyka
Budka dla nietoperzy
typ angielski
Półka lęgowa
dla jaskółki nr 2
Budka lęgowa dla pełzacza Budka dla jerzyków Budka dla nietoperzy typ angielski Półka lęgowa dla jaskółki nr 2


Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów transportu.
Wszystkie budki wysyłane są w całości (zmontowane). W oryginale budki nie posiadają logo na żadnej ze ścian.


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony