Sikorka czarnogłówka, sikora czarnogłowa:

Sikora czarnogłówka, sikora czarnogłowa (Parus montanus) (Parus montanus)

Długość ciała: ok. 11-13 cm.
Waga: 10-12 g.
Długość życia:
Odgłos: "spicide de de", "cije cije, dji dji dji"*5
Opis: szare upierzenie z matowo-czarną głową; jaśniejsze upierzenie na skrzydłach; policzki białe. Sikory czarnogłówki są bardzo podobne do sikory ubogiej. Czarnogłówki mają wyraźny biały nalot na skrzydłach, czarny podbródek jest w kształcie trójkąta.

Czarnogłówka należy do rodziny sikor.
Sikora czarnogłówka zamieszkuje prawie całą Europę, poza południowo-wschodnimi i zachodnimi częściami, umiarkowaną Azję po Japonię. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje wilgotne i suche lasy sosnowe lub sosnowo-świerkowe, a także parki i zadrzewienia śródpolne z udziałem świerka lub/i sosny, bagienne olsy.

Sikorka czarnogłówka jest gatunkiem osiadłym, ale przy mroźnych zimach potrafi wędrować na zachód.

Sikora czarnogłowa żywi się owadami, głównie gąsiennice, pająki, oraz nasionami traw, drzew, bylin, drobnymi owocami. Zimą pojawia się przy karmnikach dla ptaków.

Sikory czarnogłówki objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO SIKORY CZARNOGŁÓWKI:

Budki, skrzynki lęgowe dla sikorek Sikora czarnogłówka samodzielnie wykuwa dziuplę w spróchniałym drzewie lub zajmuje opuszczoną. Gniazdo wyściełuje roślinami, piórami, włosiem, puchem i trawami. Samica sikory czarnogłowej składa do 10 jaj, które wysiaduje przez 2 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po niecałych 3 tygodniach. Lęg: kwiecień-maj.

Sikorki czarnogłówki korzystają chętnie także z budek lęgowych w typie A1 wieszanych na wysokości 1,2 do 2 metrów nad ziemią. Odległość między budkami powinna wynosić minimum 20-30 metrów.

Terenem lęgowym sikorki czarnogłówki jest obszar całego kraju.

Bardzo ważnej jest czyszczenie budek lęgowych zajmowanych przez sikorki jesienią, gdyż ich gniazda są siedliskiem ogromnej ilości pasożytów. Dzięki czemu usuwamy naniesiony przez nie materiał gniazdowy wraz z pasożytami. Dobrze jest także sparzyć budkę przed ponownym jej powieszeniem. Mroźna zima także zabija pasożyty w budce, pod warunkiem, że materiał gniazdowy zostanie usunięty. Z powodu pasożytów skrzynki lęgowe dla sikorek powinny nie posiadać szczelnego dna, gdyż dzięki temu pasożyty są bez ingerencji człowieka usuwane z budki lęgowej.

Galeria:

Sikora czarnogłówka przy karmniku Sikora czarnogłówka (Parus montanus)
Sikora czarnogłówka przy karmniku dla ptaków Sikora czarnogłówka przy karmniku dla ptaków
Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Forum Przyrodnicze "Bocian"


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony