Sóweczka (Glaucidium passerinum)

Sóweczka:

Sóweczka (Glaucidium passerinum) (Glaucidium passerinum)

Długość ciała: ok. 17 cm.
Waga: 50-65 g.
Długość życia:
Odgłos: delikatne "dahiit bum kir"*5
Opis: wielkości szpaka; bez uszu.

Sóweczka należy do rodziny puszczykowatych.
Sóweczka zamieszkuje południową Norwegię, Szwecję, Finlandię, Łotwa, Litwa, Białoruś, nielicznie tereny Europy Środkowej, region Alp, europejską część Rosji, środkową część Azji do Pacyfiku. W Polsce występuje nielicznie na terenie całego kraju. Zamieszkuje głównie bory świerkowe, sosnowo-świerkowe czy też mieszane ze znacznym udziałem świerka.

Sóweczki są gatunkiem osiadłym, choć mieszkające w górach podejmują zimą wędrówki w poszukiwaniu dogodniejszych miejsc do przezimowania.

Sóweczki żywią się niewielkimi ptakami i gryzoniami. Polują zarówno w dzień, jak i w nocy.

Sóweczki objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO SÓWECZKI:

Budka lęgowa dla sóweczki Sóweczka gniazdo zakłada w dziupli. Gniazdo nie jest wyściełane, natomiast samica codziennie je czyści z piór i wypluwek. Samica sóweczki składa od 3 do 8 jaj, które wysiaduje przez miesiąc; liczba jaj zależy od obfitości pokarmu. Młode opuszczają gniazdo po 4-5 tygodniach. Lotne stają się po kilku tygodniach. Lęg: zazwyczaj jeden w 2. połowa kwietnia do końca lipca.

Sóweczka korzysta także z budki lęgowych, wieszanych na wysokości 6-8 metrów. Odległość między budkami powinna wynosić minimum 50 metrów.

Jeżeli w gnieździe jest wystarczająco miejsca, sóweczka gromadzi zapasy żywności.

Terenem lęgowym sóweczki są: południowo-zachodnia część Dolnośląskiego, południe Podkarpacia i Małopolski, Puszcza Białowieska.

Ciekawostki:

"Ptaki drapieżne mają tak duże gałki oczne, że ledwie poruszają się w oczodołach. Dlatego żeby coś zobaczyć, muszą kręcić głową."9


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Angorka nr 14 (6 IV 2014), Tajemnice zwierząt


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony