Strzyżyk, czyżyk (Carduelis spinus)

Strzyżyk zwyczajny, strzyżyk woleoczko, wole oczko:

Strzyżyk zwyczajny, strzyżyk woleoczko, wole oczko (Troglodytes troglodytes) (Troglodytes troglodytes)

Długość ciała: ok. 9 cm.
Waga: 6-12 g.
Długość życia: ok. 2 lat.
Odgłos: "cik cik terr"*1
Opis: upierzenie brązowe z poprzecznymi prążkami

Strzyżyk należy do rodziny strzyżyków.
Strzyżyki zamieszkują prawie cała Europę, północno-zachodnie wybrzeże Afryki, wschodnia część Azji wraz z Japonią. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Strzyżyk zamieszkuje lasy i parki o gęstym podszyciu, szczególnie w pobliżu strumieni.

Strzyżyki są ptakami wędrownymi. Na zimę (między październikiem a listopadem) odlatują na południe i zachód Europy. Niektóre osobniki zimują, zwłaszcza w pobliżu rzek. Z zimowych wczasów wracają na przełomie marca i kwietnia.

Strzyżyki są gatunkiem wędrownym: przylatują w marcu, a odlatują wrzesień-październik. Osobniki zimujące w Polsce pochodzą z północy lub ze wschodu.

Strzyżyki żywią się owadami, pająkami, kijankami, narybkiem.

Strzyżyk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO strzyżyka:

Strzyżyki budują gniazda z mchu i źdźbeł w kształcie kuli z otworem z boku, które jest umieszczone nisko w gąszczu krzewów lub też pod korzeniami wykrotów.

Samica składa 5-7 białych z rdzawymi plamkami jaj, które wysiaduje przez 15-16 dni. Młode opuszczają gniazdo po 15-19 dniach. Samica zazwyczaj sama zajmuje się wychowaniem potomstwa.
Lęg: 2 razy w roku: kwiecień, czerwiec-lipiec.


Bibliografia:

1. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
2. Wikipedia
3. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony