Szpak (Sturnus vulgaris)

Szpak:

Szpak (Sturnus vulgaris) (Sturnus vulgaris)

Długość ciała: ok. 21 cm.
Waga: 70-80 g.
Długość życia: ok. 20 lat.
Odgłos: "szpet szyrr"*5
Opis: upierzenie ciemne z tęczowym połyskiem

Szpak należy do rodziny szpaków.
Szpak zamieszkuje całą Europę, północną Afrykę, północ Bliskiego Wschodu, zachodnia część Azji Południowej, Kanada, Stany Zjednoczone i północne regiony Meksyku, południowo-wschodnia Australia oraz RPA. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje w pobliżu osiedli ludzkich, sady, ogrody, parki, a także zadrzewienia śródpolne i skraje lasów.

Szpaki są gatunkiem wędrownym. Na zimę, od września do listopada, odlatują na południe i zachód Europy, skąd wracają od końca lutego do kwietnia. Niektóre ptaki zimują i mogą pojawiać się przy karmnikach dla ptaków.

Szpaki żywią się owadami i ich larwami, dżdżownicami, jagodami, nasionami, włochatymi gąsienicami, a także czereśniami, wiśniami i śliwkami.

Szpaki objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO SZPAKA:

Budka, skrzynka lęgowa dla szpaków Szpak gniazdo zakłada w dziupli. Gniazdo wykonane jest z liści krwawnika, wrotycza, tataraku i różnego rodzaju kwiatów*8. Samica szpaka składa od 3 do 6 jaj, które wysiaduje 2 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po 3 tygodniach. Lęg: kwiecień-czerwiec, zazwyczaj jeden w roku.

Szpaki bardzo chętnie korzystają z budek lęgowych, wieszanych na wysokości od 3 do 7,6 metrów nad ziemią. Odległość między budkami powinna wynosić minimum 30 metrów.

Bardzo ważnej jest czyszczenie budek lęgowych zajmowanych przez szpaki jesienią, gdyż ich gniazda są siedliskiem ogromnej ilości pasożytów. Dzięki czemu usuwamy naniesiony przez nie materiał gniazdowy wraz z pasożytami. Dobrze jest także sparzyć budkę przed ponownym jej powieszeniem. Mroźna zima także zabija pasożyty w budce, pod warunkiem, że materiał gniazdowy zostanie usunięty. Z powodu pasożytów skrzynki lęgowe dla szpaków powinny nie posiadać szczelnego dna, gdyż dzięki temu pasożyty są bez ingerencji człowieka usuwane z budki lęgowej.

Terenem lęgowym szpaków jest obszar całego kraju.

Ciekawostki:

"Szpak lubi tłuste robaki oraz słodkie owoce. Jego organizm wydziela bardzo dużo enzymów, które mogłyby strawić sporą dawkę alkoholu."9

Blog:

Kilka obserwacji wiosennych

galeria:

Szpak (Strunus vulgaris)
Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Angorka nr 29 (20 VII 2014), Tajemnice zwierząt


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony