Uszatka błotna:

Uszatka błotna (Asio flammeus)

(Asio flammeus)

Długość ciała: 35-40 cm.
Waga: 250-500 g.
Długość życia: 15-20 lat.
Odgłos: "bububub, kewkew"*5
Opis:

Uszatki błotne należą do rodziny puszczykowatych.
Uszatka błotna zamieszkuje całą Europę, Północną Azję, prawie całą Południową Azję, północno-zachodni kraniec Afryki, wschodnia część Stanów Zjednoczonych, Kanada i Alaska, południowa część Ameryki Południowej. W Polsce występuje nielicznie na terenie całego kraju. Zamieszkuje doliny rzeczne, mokradła, bagna, podmokłe doliny i łąki, porośnięte wysoką trawą.

Błotnice są gatunkiem wędrownym; nie przywiązują się do miejsc. Wędrują w okresie luty-kwiecień i październik-listopad.

Uszatki błotne żywią się gryzoniami, ptakami, żabami i owadami.

Uszatki błotne objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO USZATKI BŁOTNEJ:

Uszatka błotna gniazdo zakłada na ziemi, w zacisznym miejscu na bagnach. Uszatki błotne nie przywiązują się do swoich miejsc lęgowych ani terytoriów, więc bywa, że w okolicy kolejne pary tego ptaka mają swoje gniazda. Samica sowy uszatej składa od 4 do 8 jaj, które wysiaduje przez 4 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po mnie więcej 3 tygodniach. Pod opieką rodziców pozostają jeszcze 2 miesiące. Lęg: połowa lub koniec kwietnia.

Terenem lęgowym uszatki błotnej są: Puszcza Wkrzańska, Puszcza Goleniowska, Woliński Park Narodowy, Park Narodowy Ujście Warty, południowa część Podlasia, wschodnia część Mazowsza i północna część Lubelskiego.

Ciekawostki:

"Ptaki drapieżne mają tak duże gałki oczne, że ledwie poruszają się w oczodołach. Dlatego żeby coś zobaczyć, muszą kręcić głową."9


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Angorka nr 14 (6 IV 2014), Tajemnice zwierząt


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony