Wróbel domowy, jagodnik:

Wróbel domowy (Passer domesticus) (Passer domesticus)

Długość ciała: ok. 14-15 cm.
Waga: 25-30 g.
Długość życia: ok. 10 lat.
Odgłos: "cilp szelp errr tetet"*5
Opis: środek głowy szary, tak jak policzki; na skrzydle jedna biała pręga.

Wróbel należy do rodziny wróblowatych.
Wróbel zamieszkuje prawie całą Europę poza północnymi krańcami oraz Włochami, prawie cały Bliski Wschód i Azję Południową, Azję Północną, Azję Środkową i Południową, wschodnią część Australii, południową część Afryki i jej północne krańce, Amerykę Północną, południową część Ameryki Południowej oraz zachodnie jej wybrzeże. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje osiedla ludzkie, w pobliżu parków czy lasów, na obrzeżach dużych miast.

Wróble są gatunkiem osiadłym. Zimą często można jest spotkać przy karmnikach dla ptaków, gdzie wyjadają nasiona zbóż, drobne suche owoce.

Wróble żywią się owadami i ich larwami, a także nasionami.

Wróble objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO WRÓBLA:

Budka lęgowa dla wróbli Wróbel gniazdo zakłada w szczelinach budynków, pod dachami, w dziuplach i innych różnych miejscach. Wróble są monogamiczne, wiążą się w wieloletnie związki. Samica składa około 5 jaj, które wysiaduje 2 tygodnie od momentu złożenia ostatniego jajka. Młode opuszczają gniazdo po ponad 2 tygodniach. Gniazdo składa się z traw, słomy i piór. Lęg: 2-3 razy w roku; od kwietnia do sierpnia.

Wróble chętnie zajmują budki lęgowe, wieszane na wysokości 2-4 metrów. Budki można wieszać po kilka obok siebie. Wróble łączą się w stada, które wspólnie nocują i żerują.

Terenem lęgowym wróbli jest obszar całego kraju.Blog:

Jesienna zima
Wróble połączyły siły

GALERIA:

Wróbel (Passer domesticus) Wróbel (Passer domesticus)Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony