Wrona, wrona siwa (Corvus cornix)

Wrona, wrona siwa:

Wrona, wrona siwa (Corvus cornix) (Turdus pilaris)

Długość ciała: ok. 48-52 cm.
Waga: ok. 510 g.
Długość życia:
Odgłos: "kree kree", 1
Opis: grzbiet i brzuch popielate; piersi, głowa, skrzydła i ogon czarne.

Wrona należy do rodziny krukowatych.
Wrony zamieszkują północną i wschodnią część Europy po Ural. W Polsce występuje na terenie całego kraju, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych. Zamieszkuje obrzeża lasów i zadrzewienia śródpolne, a także parki, ogrody na terenach miejskich.

Większa część wron jest gatunkiem osiadłym. Wrony zimą łączą się w stada z gawronami i zlatują na pola w pobliżu osad ludzkich, gdzie są w stanie znaleźć pożywienie.

Wrony odżywiają się głównie drobnymi ssakami, ptakami, owadami, a także dżdżownicami, ślimakami i innymi bezkręgowcami, jednak nie gardzą padliną, nasionami, jagodami, ziemniakami, roślinami z rodziny kapustowatych. Kwiczoły objęte są częściową ochroną gatunkową.

GNIAZDO wrony:

Wrony na tereny lęgowe wybierają miejsca w pobliżu zbiorników wodnych, choć w miastach nie wymaga takiego sąsiedztwa. Wysokość gniazda nie ma znaczenia. Pary łączą się na całe życie.

Gniazdo zwykle zbudowane jest na wierzchołku wysokiego drzewa, zwłaszcza sosny. Konstrukcję gniazda sroki budują w marcu. Wrony nie tworzą zwartych kolonii lęgowych.

Samica składa 4-6 zielonkawych nakrapianych jaj, które wysiaduje przez około trzy tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po 5 tygodniach.
Lęg: raz w roku - kwiecień.

Ciekawostki:

"[...] Okazuje się, że o zjawisku wyporności cieczy wiedzą też... wrony. Naukowcy wykonali test, w którym na powierzchni wody w naczyniu pływał smakołyk nieosiągalny dla wrony. W okolicy znajdowały się różne przedmioty, których można było użyć. Cztery na sześć badanych wron celowo wrzucało do wody kamyki, aż jej poziom się podniósł na tyle, że można było zjeść nagrodę. Przy tym wrzucały tylko ciężkie, łatwo tonące obiekty."3

Bibliografia:

1. Wikipedia
2. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
3. Angora-Peryskop nr 14 (6 IV 2014), Proszę wstać! Nauka idzie!


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony